هدر سایت
نخبه/مستعد برتر گرامی؛
شما می‌توانید در صورت شرکت در رویدادهای فرهنگی برگزار شده در بنياد نخبگان استان تهران، نظرات و پیشنهادات خود را در خصوص برگزاری آن در سامانه حاضر ثبت نمایید. این سامانه با هدف جمع آوری نقطه نظرات و پیشنهادات شرکت‌کنندگان در رویدادهای برگزار شده از سوی بنیاد استان تهران طراحی شده است. قطعا نظرات سازنده شما عزيزان در برنامه‌ریزی و برگزاری اثربخش‌تر این رویدادها در آينده تاثيرگذار خواهد بود.
فرم نظرسنجی
نام :
نام خانوادگی :
جنسیت :
کدملی :
شماره همراه :
رایانامه :
سال تولد :  
وضعیت تحصیلی :
گروه تحصیلی :